CERTYFIKAT ZGODNOŚCI dla użytkowników oprogramowania Nutrition Clculator FOODCAL potwierdzający, dla procedur oraz metody
przyjętej do obliczeń wartości odżywczych, energetycznych, witamin i minerałów, poprawność i zgodność z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Na stronie wzór – kopię oryginału wysyłamy tylko klientom.

Program Kalkulator Wartości Odżywczych Nutrition Calculator FOODCAL udostępnia Katalog Surowców zawierający dane dotyczące surowców spożywczych z ogólnie dostępnymi i zaakceptowanymi tabelami surowców, w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Project Details

Dokument "CERTYFIKAT ZGODNOŚCI"

Dotyczy: oprogramowania FOODCAL

Obowiązuje: 01 April, 2015

Status: Certyfikat dla klienta