Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością jest polityka jakości. Jest to część strategii firmy, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia, przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów, identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów oraz cele postawione przed systemem. Polityka jakości jest dokumentem w całości jawnym.

Jakość (łac. qualitas) – pojęcie zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Polityka - obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą. Głównym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu.

Project Details

Dokument: "Polityka Jakości Kalkulatora FOODCAL"

Dotyczy: Nutrition Calculator FOODCAL

Obowiązuje: 02 Januar, 2015

Status: Certyfikat dla klienta