14 lip

Zasady zaokrąglania wartości odżywczej znakowanych produktów

Wytyczne dotyczące zasad zaokrąglania są jednym z czynników, które wpływają na określanie limitów tolerancji, w tym liczbę cyfr znaczących, inaczej mówiąc ilość miejsc po przecinku. Celem niniejszych wytycznych jest zapobieganie powstawaniu nieprawdziwego poziomu precyzji, a tym samym określenie konkretnych sposobów określania danych dotyczących wartości odżywczych przekazywanych klientom na opakowaniach produktów spożywczych.

Najłatwiej to zrozumieć w praktyce.

 

Zaokrąglanie wartości odżywczych.

Przykład: wartość dotycząca białka podana na opakowaniu jako 12 g, może reprezentować wartość tego białka w produkcie wynoszącą między 11,5 g a 12,4 g. Wynika to jedynie z zastosowania typowych zaokrągleń czyli od 0,5 zaokrąglamy w górę do pełnego 1, a zaokrąglenia w dół, do pełnego 1, powstają z wyników większych od 1 aż do 1,4.

Taki wynik i te same zasady zaokrągleń obowiązują dla wartości wynikających z obliczeń dokonanych za pomocą programu do liczenia wartości odżywczych lub analizy laboratoryjnej.

Inną sprawą, i ważne jest aby nie mylić tych pojęć, są limity tolerancji. Jeszcze raz podkreślamy, bo to niezwykle istotne, że „limity tolerancji” a „zasady zaokrągleń” to dwie różne sprawy.

 

Limity tolerancji dla wartości odżywczych.

Aby to przedstawić posłużymy się w dalszym ciągu tym samym przykładem, w którym było, że wartość dotycząca białka podana na opakowaniu jako 12 g, może reprezentować wartość tego białka w produkcie wynoszącą między 11,5 g a 12,4 g. Ale w sytuacji kontroli tych wartości w gotowym produkcie, w przypadku wykazania podczas badania wartości mniejszych niż 11,5 oraz większych niż 12,4 podanie wyniku 12 na opakowaniu nadal może zostać przyjęte przez kontrolerów za prawidłowe, jeśli… wynik ten zmieści się w granicach limitów tolerancji dla tego składnika.

Konkretnie, nawiązując do przykładu – dla białka tolerancja określona przez przepisy wykonawcze do Rozporządzenia wynosi ±20%. Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza, iż daje to limit tolerancji dla górnego zakresu obliczony w następujący sposób:
– 12,4 g dodać 20% daje wynik 14,88 g, zaokrąglone do 15 g,
– 11,5 g odjąć 20% daje wynik 9,2 g, zaokrąglone do 9 g.

Wniosek z tego taki, że do górnych i dolnych granic wartości, które mogą być zaokrąglone dla podania na etykietę, w razie różnic wykazanych podczas kontroli należy zastosować marginesy tolerancji. W omawianym przypadku, jeśli analiza wykazuje zawartość wynoszącą między 9-15 g, to wynik taki należy uznać za mieszczący się w limicie tolerancji.

Aby jednak wynik kontroli nie był negatywny czyli nie powodował sankcji dla producenta, należy mieć prawidłową dokumentację, która w rzeczowy sposób wskaże wartości odżywcze z jakich zostały wykonane zaokrąglenia i pozwoli kontrolerom odnieść się w przypadku konieczności uwzględnienia limitów tolerancji.

Więcej o limitach tolerancji w artykule: Limity tolerancji wartości odżywczej produktów.

related posts